Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจ ถนนประตูรักษ์ ถนนศรีธามา ถนนสระเรียง เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ต่อไป

       

                 วันอังคาร  ที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2563   เวลา   10.00 น.  ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้   นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย นายกัณฑ์อเนก เกตุแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   และ ว่าที่ ร้อยตรีโกวิทย์ เหมทานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่สำรวจ ถนนประตูรักษ์  ถนนศรีธามา ถนนสระเรียง เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ต่อไป

.............................................................................................

ภาพ//ข่าว//ญาดากุล


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  15-09-2020 13:07:59
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช