ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   610


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายละเอียด :

       

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข และ แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน  ตุลาคม   2562   ดังนี้
        วันเสาร์ ที่  12  ตุลาคม   2562   เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนนครอาชีวะ  และ  ชุมชนสุขเจริญ  (ต้นหว้า)
       วันเสาร์ ที่  19  ตุลาคม   2562   เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนประตูขาว  และ  ชุมชนชุมแสง
       วันเสาร์ ที่  26  ตุลาคม   2562   เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนมุมป้อม  และ  ชุมชนท่าช้าง

                ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำสุนัขและแมวของท่าน มาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว และขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย         สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292 
........................................................

ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

ประกาศเมื่อวันที่ :

11-10-2019 13:09:46

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช