ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   611


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  โดยกำหนดลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็น  ปัญหา และความต้องการของประชาชน ทั้ง 64 ชุมชน ตั้งแต่วันที่  17 - 31  ตุลาคม  2562  โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จากทุกสำนัก/กอง ร่วมลงพื้นที่รับฟัง  ปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดการลงพื้นที่ของแต่ละชุมชนได้ที่  กองวิชาการและแผนงาน  โทรศัพท์ 075-342880-2  ต่อ 130  กองสวัสดิการสังคม 075-342880-2 ต่อ 118 และประธานชุมชน


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองวิชาการและแผนงาน โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 130 กองสวัสดิการสังคม 075-342880-2 ต่อ 118 และประธานชุมชน

ประกาศเมื่อวันที่ :

17-10-2019 15:53:54

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช