ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   614


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดประชุมประชาคม

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562

                เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดยกองวิชาการและแผนงาน  จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ในวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

                ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประชุมประชาคม เพื่อเสนอปัญหา  ความต้องการ  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข่าว/แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

18-10-2019 11:00:36

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช