ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   615


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมการประกวดกระทงประเภทสวยงาม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชโดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดแข่งขันการประกวดกระทงประเภทสวยงาม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน  2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กลุ่มผู้เข้าแข่งขัน ประกอบด้วยกลุ่มทั่วไป (หน่วยงานราชการ/สถานศึกษา/เอกชน/ห้างร้าน/อื่นๆ)

2. คุณสมบัติของกระทง

2.1 มีองค์ประกอบของกระทงตามประเพณี  ได้แก่  กลีบกระทง  ดอกไม้  ธูปเทียน เครื่องบวงสรวงต่าง ๆ  เช่น เส้นผม เล็บ เงิน ฯลฯ

2.2 กระทงต้องลอยน้ำได้  ทั้งนี้วัสดุที่เป็นทุ่นลอยน้ำอาจประกอบสำเร็จติดกับกระทง หรือแยกส่วนไป  ประกอบภายหลังได้

2.3 แสงสว่าง อนุญาตให้ใช้เฉพาะแสงสว่างจากแบตเตอรี่ ตะเกียงหรือเทียนไข เท่านั้น

2.4 รูปทรง เพื่อให้มีรูปทรงถูกต้องตามประเพณีโบราณ ฐานรองรับต้องเป็นทรงกลม ประดับด้วยกลีบดอกบัวโดยรอบที่ฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร (ไม่วัดรวมทุ่นลอยน้ำ)

2.5 ขนาดของกระทง  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร (ไม่วัดรวมทุ่นลอยน้ำ)

2.6 การใช้วัสดุกระทงที่ส่งเข้าประกวด ไม่ควรใช้โฟม ถ้าจำเป็นควรใช้วัสดุอื่นประดับตกแต่งปิดไม่ให้เห็นโฟม การประดับตกแต่งควรประดับด้วยดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง หรือวัสดุในท้องถิ่นอื่นๆ โดยคำนึงถึงความละเอียด ประณีต มีรูปทรง สัดส่วน และสีสันเหมาะสมสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุต่างๆ มาประดับตกแต่ง

            2.7 การใช้ทุ่นห้ามโผล่ขึ้นพ้นน้ำจะต้องรองรับให้กระทงลอยอยู่ในระดับปริ่มน้ำ

3. รางวัลและเงินค่าตอบแทน การประกวดกระทงสวยงาม กลุ่มทั่วไปเงินรางวัลแบ่งเป็น 6 รางวัล มีดังนี้

            3.1 รางวัลชนะเลิศ                                  เงินสด   10,000 บาท        พร้อมถ้วยรางวัล

            3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                  เงินสด  8,000 บาท           พร้อมถ้วยรางวัล

            3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                  เงินสด  6,000 บาท           พร้อมถ้วยรางวัล

3.4 รางวัลชมเชย 1                                  เงินสด  2,000 บาท  

            3.5 รางวัลชมเชย 2                                  เงินสด  2,000 บาท

            3.6 รางวัลชมเชย 3                                  เงินสด  2,000 บาท

4. กำหนดการรับสมัคร

                        ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน  2562 ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ โทร 075 - 342880 - 2 ต่อ 131

5. วัน เวลา และสถานที่ประกวด   

                        วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสาธารณะ ศรีธรรมาโศกราช และตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

6. การลงทะเบียนเข้าประกวด

กระทงที่เข้าประกวดต้องไปรายงานลงทะเบียน ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562              ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00น. ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์            เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคตรวจคุณสมบัติ และนำกระทงลงน้ำ กรรมการพิจารณากระทงในน้ำ

 7. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล

                         ประกาศผลการประกวดกระทงพร้อมมอบรางวัล ในคืนวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ระหว่างเวลา 20.00 น. ณ เวทีประกวดธิดานพมาศ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช

 

หมายเหตุ   แต่ละกลุ่มหากส่งไม่ถึง 5 หน่วยงาน จะไม่จัดการประกวดกระทงประเภทสวยงาม

 

ทั้งนี้   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันการประกวดกระทงประเภทสวยงาม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562   และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรับใบสมัคร ได้ที่  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร  075-342880-2 ต่อ 131 หรือดาวน์โหลดระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงประเภทสวยงาม และใบสมัครได้ที่ www.nakhoncity.org


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880 ต่อ 131,132

ประกาศเมื่อวันที่ :

21-10-2019 09:30:30

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช