ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   616


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมการประกวดกลองยาว งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดแข่งขันการประกวดกลองยาว งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน  2562  ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.หลักเกณฑ์การประกวดกลองยาว 

            1.1 ประเภทประชาชนทั่วไป

            1.2 คุณสมบัติของทีมเข้าประกวด

                        1.2.1 ต้องมีชื่อคณะกลองยาวที่เข้าประกวด

                        1.2.2 ต้องมีภูมิลำเนาในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

                        1.2.3 ไม่จำกัดเพศและต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป

                        1.2.4 ผู้แสดงคณะละไม่เกิน 15 คน

            1.3 เกณฑ์การประกวด

                        1.3.1 มีผู้แสดงที่บรรเลงกลองยาว ไม่น้อยกว่า 6 คน รวมทั้งวงไม่เกิน 8 คน

                        1.3.2 มีผู้แสดงเครื่องจังหวะ ฉิ่ง ฆ้อง โหม่ง ฉาบ รวม 3 คน เป็นอย่างน้อย

1.3.3 มีเครื่องดนตรีดำเนินทำนองเพลง เช่น ออร์แกน คีย์บอร์ด ซอ ปี่ อย่างใดย่างหนึ่ง  จำนวน 1 ชิ้น หรือจะมากกว่าก็ได้

1.3.4 มีการแสดงท่าทางหรือการร่ายรำประกอบเพลงกลองยาว (ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์)

1.3.5 ใช้เวลาแสดง 15-20 นาที

1.3.6 ห้ามแสดงกลองยาวแบบโลดโผน มีความเสี่ยงที่ส่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและชีวิต

 

 

2.วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

                        -สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

                        -กำหนดประชุมซักซ้อมผู้ส่งกลองยาว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 4

                        -หลักฐานการสมัคร

                        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.การจัดประกวดกลองยาว

            -การประกวดจัดลำดับตามการจับฉลากในวันรายงานตัว วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณเวทีตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ (สนามหน้าเมือง)

4. เงินรางวัล

                        รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล                                  7,000 บาท

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท

                        ชมเชย 1 รางวัล ได้รับรางวัล                                 2,500 บาท

 

ทั้งนี้   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันการประกวดกลองยาว งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562   และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรับใบสมัคร ได้ที่  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร  075-342880 ต่อ 118

 

ข่าว/ยุวดี

ตรวจทาน/ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880 ต่อ 118

ประกาศเมื่อวันที่ :

01-11-2019 15:42:44

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช