ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   618


เรื่อง : ผลการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภายใต้การนำของ   ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดย สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการประกวดธิดานพมาศ  งานประเพณีลอยกระทง   ประจำปี 2562   (วันจันทร์  ที่ 11 พฤศจิกายน  2562 )   ณ  สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
          โดยมีผลการประกวดธิดานพมาศ  ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ         รางวัลเงินสด  10,000  บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศ และ สายสะพาย 
         ได้แก่   เด็กหญิงพิมพ์ชยา  หวานนวล    โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
     - รองชนะเลิศอันดับ 1    รางวัลเงินสด  8,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ และ สายสะพาย
                ได้แก่   เด็กหญิงชนันพร  ศรีละมุล       โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
     - รองชนะเลิศอันดับ 2    รางวัลเงินสด  6,000  บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศ และ สายสะพาย
             ได้แก่   เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูจันทร์            โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
   -  ชมเชย                           2  รางวัล  รับรางวัลเงินสด รางวัลละ     2,000    บาท
            ได้แก่  เด็กหญิงกมลวรรณ  มีเสน              โรงเรียนเทศบาลวัด ท่าโพธิ์         และ  
                       เด็กหญิง ปรายรัศมี   แร้วกระโทก   โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโทรศัพท์    075-342880 -2 ต่อ 131
                              ......................................................................................................


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโทรศัพท์ 075-342880 -2 ต่อ 131

ประกาศเมื่อวันที่ :

13-11-2019 09:33:09

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช