ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   619


เรื่อง : ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

รายละเอียด :

       

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภายใต้การนำของ   ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดย สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด  งานประเพณีลอยกระทง   ประจำปี 2562   (วันจันทร์  ที่ 11 พฤศจิกายน  2562 )     ณ  สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์  โดยมีผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด  ดังนี้
1. ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด   (กลุ่มประถมศึกษา)
       - ชนะเลิศ                       รางวัลเงินสด     5,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่   โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
      - รองชนะเลิศอันดับ 1     รางวัลเงินสด    4,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
      - รองชนะเลิศอันดับ 2     รางวัลเงินสด    3,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
     -  ชมเชย                         3  รางวัล  รับรางวัลเงินสด รางวัลละ     1,000    บาท พร้อมเกียรติบัตร   ได้แก่
                              โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย    และ  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

    2. ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด   (กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น)
       - ชนะเลิศ                    รางวัลเงินสด   5,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่   โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ A
      - รองชนะเลิศอันดับ 1  รางวัลเงินสด   4,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
      - รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด  3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรได้แก่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก B
     -  ชมเชย                         2  รางวัล  รับรางวัลเงินสด รางวัลละ     1,000    บาท พร้อมเกียรติบัตร   ได้แก่
                               โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  A    และ   โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์  B                  
3. ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด   (กลุ่มทั่วไป)
       - ชนะเลิศ                   รางวัลเงินสด  5,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
      - รองชนะเลิศอันดับ 1  รางวัลเงินสด 4,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
      - รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด  3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก B
     -  ชมเชย                       1 รางวัล  รับรางวัลเงินสด รางวัลละ     1,000    บาท พร้อมเกียรติบัตร   ได้แก่
                                          ได้แก่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก A
    4.   ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด      (กลุ่มชุมชน/แม่บ้านเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)
       - ชนะเลิศ                    รางวัลเงินสด   5,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร   ได้แก่   ชุมชนพะเนียด
      - รองชนะเลิศอันดับ 1  รางวัลเงินสด   4,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร   ได้แก่  ชุมชนป่าโล่ง A
      - รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด  3,000 บาท       พร้อมเกียรติบัตร    ได้แก่     ชุมชนนิยมสุข
     -  ชมเชย                         3  รางวัล  รับรางวัลเงินสด รางวัลละ     1,000    บาท พร้อมเกียรติบัตร   ได้แก่
                                            ชุมชนป่าโล่ง B    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และ
                                            กลุ่มองค์กรสตรี
ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโทรศัพท์    075-342880 -2 ต่อ 131
                              ......................................................................................................


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโทรศัพท์ 075-342880 -2 ต่อ 131

ประกาศเมื่อวันที่ :

13-11-2019 09:34:31

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช