ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   622


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัด “โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และ เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี

รายละเอียด :

       

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้แกนนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช งานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดทำ “โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และ เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี” ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดดังนี้

จากการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 พบเด็ก 0-5 ปี ซีด เตี้ย ผอม ขาดสารอาหาร หญิงตั้งครรภ์ ซีด ผอม คลอดลูกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้าน จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาของเด็ก หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด คลอดเด็กน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม และอาจตกเลือดหลังคลอด

กลุ่มเป้าหมาย

หญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ที่ซีด เตี้ย ผอม ขาดสารอาหาร มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือ สิทธิ์การรักษาบัตรทองในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ และ ภาวะโภชนาการ ในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณะสุข/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ

วิธีการ

1.เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ตรวจคัดกรองพบหญิงตั้งครรภ์และเด็ก อายุ 6 เดือน – 5 ปี ที่มีภาวะโลหิตจางและมีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์

2.นัดหมายมาให้ความรู้ และรับ นม-ไข่ ในแต่ละเดือน ดังนี้

            2.1.เด็ก 6 เดือน – (11 เดือน 29 วัน)ที่มีภาวะซีด หรือ โภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ จะได้รับ ไข่ 30 ฟอง/เดือน

            2.2.เด็ก 1 ปี-5 ปี ที่มีภาวะซีด หรือ โภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ จะได้รับ ไข่ 30 ฟอง+นม 30 กล่อง/เดือน

            2.3.หญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะซีด หรือ โภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ จะได้รับ ไข่ 30 ฟอง+นม 30 กล่อง/เดือน

3.การประเมินผล/ภาวะซีด/โภชนาการทุก 3 เดือน

สอบถามเพิ่มเติม : งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครสรีธรรมราช โทร.088-7573980

 


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครสรีธรรมราช โทร.088-7573980

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-11-2019 12:59:02

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช