ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   626


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการค้า ยื่นต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2563

รายละเอียด :

        เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการค้า ยื่นต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2563 เนื่องจากใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหาร สถานที่ประกอบกิจการค้าประเภท ที่ท่านดำเนินการอยู่จะหมดอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งท่านจะต้องยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาต ขอหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหาร และชำระค่าธรรมเนียม ประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในวันเวลาราชการ โดยติดต่อดำเนินการได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หากท่านมิได้ดำเนินการต่อใบอนุญาต ขอมีหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหารภายในระยะเวลาที่กำหนด และท่านยังคงดำเนินการประกอบกิจการค้าดังกล่าวอีกต่อไป ท่านจะมีความผิดฐานประกอบกิจการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต และหากท่านมิได้ชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ท่านจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการค้าดังกล่าวก่อนกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 สอบถามเพิ่มเติม : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 075-342880-2 ,075-345540-1 ต่อ 117 ข่าว/ยุวดี ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 075-342880-2 ,075-345540-1 ต่อ 117

ประกาศเมื่อวันที่ :

22-11-2019 11:51:50

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช