ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   632


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายละเอียด :

       

    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข และ แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน  ธันวาคม   2562   ดังนี้

        วันเสาร์ ที่   7    ธันวาคม   2562   เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนป่าโล่ง

        วันเสาร์ ที่   14   ธันวาคม   2562   เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนศรีธรรมโศก

        วันเสาร์ ที่   21  ธันวาคม   2562   เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนสวนป่าน

 

                ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำสุนัขและแมวของท่าน มาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว และขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

........................................................

 

ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

 

 


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

ประกาศเมื่อวันที่ :

03-12-2019 10:00:09

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช