ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   638


เรื่อง : สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบของขวัญปีใหม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) แจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้  เงื่อนไขที่ 1 เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน   และเงื่อนไขที่ 2 เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท  คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  1 ต่อเดือน ทั้งนี้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29  กุมภาพันธ์ 2563  เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและมอบเป็นของขวัญปีใหม่หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานธนานุบาล โทร. 075 -356368ข่าว/ อรชุมา (นักศึกษาฝึกงาน)ตรวจทาน//ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร.075-356368

ประกาศเมื่อวันที่ :

24-12-2019 14:08:31

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช