ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   641


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการนั่งสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จฯ และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองคอน

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดย พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการนั่งสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จฯ และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองคอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์อาชีพถีบสามล้อซึ่งเป็นอาชีพเก่าแก่คู่เมืองนครศรีธรรมราชให้คงอยู่ตลอดไป   เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้จากวิถีสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ รวดเร็ว จนเราลืมและมองข้ามวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไปอย่างช้าๆ เป็นการส่งเสริมและคงไว้ซึ่งอาชีพสามล้อถีบ ตลอดจนเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองนคร ให้คงอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน จึงจัดโครงการเพื่อสืบทอดเรื่องราวและอนุรักษ์อาชีพถีบสามล้อให้อยู่คู่เมืองนครศรีธรรมราช                โดยเปิดให้บริการประชาชนนั่งสามล้อถีบตามโครงการ ในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 16.00 น.  ฟรี  จุดรับ- ส่ง บริเวณหน้าสวนสัตว์เปิด  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 ( ทุ่งท่าลาด ) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2563  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช โทร 075-358261 ข่าว//แสงจันทร์ตรวจทาน//ฐิตินันท์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

03-01-2020 11:00:50

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช