ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   642


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภายใต้การนำของ  ผศ. เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2563  ขึ้น ในวันเสาร์ที่  11  มกราคม พ.ศ. 2563  ตั้งแต่เวลา 07.30 – 14.00 น.   ณ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และส่วนราชการของทางเทศบาล  กิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กิจกรรมสันทนาการ นิทรรศการ  การเล่นเกมส์  การตอบปัญหาชิงรางวัล  โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลุ้นรับของรางวัล ฟรี   การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความรู้  ความสามารถ  ส่งเสริมประสบการณ์ และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์  เพื่อเป็นอนาคตของชาติต่อไป ทั้งนี้  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้จัดให้มีกิจกรรมงานวันเด็กในพื้นที่ต่างๆ ร่วมด้วย  ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เมืองนครนครศรีธรรมราช (เวลา 08.00-12.00 น.)  อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP)  (เวลา 08.30-14.00 น.) และบริเวณพุทธภูมิ (เวลา 08.00-12.00 น.)  จึงขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านร่วมกิจกรรม  และขอความร่วมมือในการดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด  ข่าว/อรชุมา (นักศึกษาฝึกงาน)ตรวจทาน/ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

http://www.nakhoncity.org

ประกาศเมื่อวันที่ :

06-01-2020 11:14:36

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช