ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   645


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียด :

       

          ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

          เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญผู้ที่สนในการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามไฟล์แนบ

          ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 ต่อ 127


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 ต่อ 127

ประกาศเมื่อวันที่ :

29-01-2020 11:17:36

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช