ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   648


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน มกราคม 2563

รายละเอียด :

       

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรม กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม   ประจำเดือน มกราคม  2563   ในวันศุกร์ ที่  31  มกราคม  2563  นี้  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ พุทธภูมิ อาคารศาลาพระโพธิ์สัตว์กวนอิม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 (ทุ่งท่าลาด) เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิต มีจิตเมตตาและสร้างความสามัคคีในส่วนราชการกับชุมชน ตามรายละเอียดและกำหนดการดังนี้

เวลา 08.40 น.      พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน

เวลา 09.29 น.      ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                - สวดมนต์ทำวัตรเช้า

                                - อาราธนาศีล 5

                                - ประธานสงฆ์ปรารภธรรม

                                - ถวายสังฆทาน

                                - ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

                                - พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

                                - กรวดน้ำ

เวลา 11.00 น.      -พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

                                - พุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์

                                - พระสงฆ์บรรยายธรรม

                                - นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา 10 นาที

                                - แผ่เมตตา

                                - ปฏิบัติธรรม กราบลาพระสงฆ์

เวลา 12.00 – 13.00 น.      ร่วมรับประทานอาหาร

เวลา 13.00 – 15.00 น.      นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ศึกษาพุทธประวัตินอกห้องเรียน เล่าเรื่องราวพุทธประวัติ

            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  ร่วมกิจกรรมด้วยการจัดปิ่นโตหรือภาชนะอื่นตามความเหมาะสม ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ตามศรัทธา  ตามวัน  เวลาและสถานที่ ที่กำหนด

              ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 131 และ 132

 

....................................................................................

 

ข่าว// ญาดากุล


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 131 และ 132

ประกาศเมื่อวันที่ :

29-01-2020 16:08:12

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช