ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   650


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด :

       

    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข และ แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน  กุมภาพันธ์   2563   ดังนี้

        วันเสาร์ ที่   1    กุมภาพันธ์    2563           เวลา 09.30 น. – 11.30 น.     ณ  ชุมชนท่ามอญ

        วันเสาร์ ที่   15    กุมภาพันธ์    2563        เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนศาลามีชัย

        วันเสาร์ ที่   22    กุมภาพันธ์    2563        เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนท่าโพธิ์

        วันเสาร์ ที่   29    กุมภาพันธ์    2563        เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนคูขวางเขต 3

 

                ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำสุนัขและแมวของท่าน มาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว และขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

........................................................

ข่าว//ญาดากุล

 

 

 


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

ประกาศเมื่อวันที่ :

31-01-2020 15:07:30

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช