ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   655


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด :

       

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคาร  ที่ 18  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5 ) สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M .88.50 MHz.  และผ่านทางเว็บไซด์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   http://www.nakhoncity.org

............................................................
ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

งานกิจการสภาฯ สำนักปลัดเทศบาล 075-342880-2 ต่อ 129

ประกาศเมื่อวันที่ :

17-02-2020 14:54:21

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช