ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   658


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มีนาคม 2563

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน  ประวัติสุนัข และแมว

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มีนาคม  2563

                เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข และ แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน  มีนาคม 2563   ดังนี้

        วันเสาร์ ที่   7  มีนาคม  2563           เวลา 09.30 น. – 11.30 น.     ณ  ชุมชนบางงัน

        วันเสาร์ ที่   14 มีนาคม  256            เวลา 09.30 น. – 11.30 น.   ณ  ชุมชนปิยสุข

        วันเสาร์ ที่   21 มีนาคม  2563          เวลา 09.30 น. – 11.30 น.   ณ  ชุมชนสะพานยาวนอกไร่

        วันเสาร์ ที่   28 มีนาคม  256            เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนหน้าแขวงการทาง

                ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำสุนัขและแมวของท่าน มาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว และขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

...........................................................................

ข่าว//แสงจันทร์

 

 

 


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

05-03-2020 14:48:16

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช