ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   668


เรื่อง : รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563

รายละเอียด :

       

 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันอังคาร ที่  14 เมษายน 2563 ให้แก่ประชาชน ตามคำร้อง จำนวน 23 ราย ปริมาณน้ำจำนวน 191,800 ลิตร

ทั้งนี้หากประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โทร 075-342880-2 ต่อ 137 หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าว/แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-04-2020 16:45:14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช