ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   677


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในตลาดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง)

รายละเอียด :

       

        เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19) ในตลาดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง)   ดังนี้1. กำหนดให้มีทางเข้า – ออก ตลาด จำนวน 7 จุด คือ  ประตูด้านหน้า D104   ประตูด้านข้างซ้ายD202ประตูด้านข้างขวาD401 ประตูด้านหลัง  D304  ประตูด้านหน้า D107  ประตูด้านหลัง D301 และประตูชั้นสอง   2.กำหนดให้มีอ่างล้างมือ และสบู่เหลวล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้า – ออก ตลาดทุกจุดตามที่กำหนด3.ผู้ที่จะเข้าไปในตลาดทุกคนจะต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรฐานการสาธารณสุข หากผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ห้ามมิให้เข้าไปในบริเวณตลาด4.ผู้ใดมีอาการไข้สูง ไอ จาม เหนื่อย หอบ ให้หยุดซื้อขาย/งดเว้น การเข้าในบริเวณตลาดและรีบไปพบแพทย์ทันที5.ให้ผู้ที่จะเข้าในตลาดทุกคน จะต้องทำการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าตลาด6.ให้ผู้ที่จะเข้าในตลาดทุกคน จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนเข้าตลาด และตลอดเวลาที่ใช้บริการในตลาด    ทั้งนี้ ตลาดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง) จะเริ่มบังคับใช้ประกาศฉบับดังกล่าว  ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      075-342880-2 ต่อ 160                                     ................................................................ข่าว//ญาดากุลตรวจทาน//ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880-2 ต่อ 160

ประกาศเมื่อวันที่ :

08-06-2020 10:11:14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช