ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   679


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในวัดต่างๆในเขตเทศบาล

รายละเอียด :

       

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  บริการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ที่อาศัยในวัด  ตามสถานที่และเวลา ดังนี้

        วันอังคาร  ที่   23    มิถุนายน   2563           เวลา 14.00 น. – 15.30 น.     ณ  วัดสวนป่าน

        วันอังคาร  ที่   30    มิถุนายน   2563           เวลา 14.00 น. – 15.30 น.     ณ  วัดสวนหลวง

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292 

( หมายเหตุ   กำหนดการนี้อาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )

                           ..........................................................................................

ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

ประกาศเมื่อวันที่ :

16-06-2020 10:15:03

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช