ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   688


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียด :

       

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 5 เรื่อง ดังนี้

1.เทศบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563

2.เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563

3.เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563

4.เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมตลาด พ.ศ. 2563

5.เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880-2 ต่อ 140 และดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่เว็บไซด์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ( www.nakhoncity.org )  เมนู เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

.......................................................................

ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

 


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880-2 ต่อ 140

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-08-2020 11:03:50

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช