ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   692


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย ในวันเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย ในวันเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563  ในวันศุกร์ ที่  11  กันยายน 2563  เพื่อส่งเสริมรักษาประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป โดยใช้เส้นทางการแข่งขันบริเวณ ถนนราชดำเนิน จากบริเวณหน้าสวนพระเงินถึงสวนสัตว์เปิด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 (ทุ่งท่าลาด) ตามรายละเอียดกำหนดการดังนี้

เวลา 07.45 น.             -เจ้าหน้าที่ถึงจุดปล่อยตัวและเส้นชัย

เวลา 08.00 น.             -รับรายงานตัวนักกีฬาสามล้อ ณ จุดปล่อยตัว บริเวณถนนคนเดิน หน้าสวนพระเงิน

เวลา 08.45 น.             -ปิดรับการรายงานตัวนักกีฬาสามล้อ

เวลา 09.00 น.             -ปล่อยตัวนักกีฬาสามล้อ รุ่น 45-59 ปี

เวลา 09.15 น.             -ปล่อยตัวนักกีฬาสามล้อ รุ่น60-70 ปี

เวลา 09.30 น.             -ปล่อยตัวนักกีฬาสามล้อ รุ่น 71 ปีขึ้นไป

                                 -พิธีมอบรางวัล

                                    -เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วง

กำหนดมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ณ บริเวณหน้าสวนสัตว์เปิด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 (ทุ่งท่าลาด) จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย  วันเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563  ในวันศุกร์ ที่  11  กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-348118

..............................................................................

ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-348118

ประกาศเมื่อวันที่ :

24-08-2020 14:50:28

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช