ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   694


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขยายเวลาจ่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียด :

       

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้   สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขยายเวลาจ่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี  พ.ศ. 2563  จากภายในเดือนสิงหาคม 2563  ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563     เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของทรัพย์สิน ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี  พ.ศ. 2563    โดยชำระได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันเสาร์  09.00 -15.00 น.
           ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์  075-342880 , 075-345540-1  ต่อ 113    
...............................................................................................
 ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880 , 075-345540-1 ต่อ 113

ประกาศเมื่อวันที่ :

27-08-2020 11:25:37

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช