ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   695


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมการแสดงของชุมชน สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ เวทีชุมชน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

รายละเอียด :

        เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงของชุมชน ณ เวทีชุมชน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 -20 กันยายน 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็นเวลา 10 คืนด้วยกัน ซึ่งภายในงาน มีชุดการแสดงของชุมชน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลงรำวงเวียนครก และการแข่งขันกินขนมเดือนสิบ ทั้งนี้เพื่อให้ ประชาชนในแต่ละชุมชนทั้ง 65 ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และพร้อมทั้งผลักดันให้เด็ก เยาวชน ในชุมชนได้มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญมากประเพณีหนึ่งของเมืองนคร เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงของเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าชมการแสดงของแต่ละชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ เวทีชุมชน ตั้งอยู่ บริเวณ ข้างสวนนก หน้าสวนสัตว์เปิดท่าลาดได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด) ข่าว/แสงจันทร์ ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

01-09-2020 14:29:04

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช