ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   696


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำ  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กำหนดออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำเดือน กันยายน  2563  ดังนี้
           วันที่    12    กันยายน   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนต้นหว้า
          วันที่     19    กันยายน   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนนครอาชีวะ
          วันที่     26    กันยายน   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนประตูขาวและชุมชนชุมแสง
จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำสุนัขและแมวของท่านมาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว  ทั้งนี้ขอให้เจ้าของสุนัขและแมว  นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292 
..............................................
ข่าว//ญาดากุล


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

ประกาศเมื่อวันที่ :

08-09-2020 15:40:01

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช