ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   697


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียด :

       

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 5 เรื่อง ดังนี้
1.เทศบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563
2.เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563
3.เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
4.เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมตลาด พ.ศ. 2563
5.เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880-2 ต่อ 140 และดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่เว็บไซด์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ( www.nakhoncity.org )  เมนู เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
.......................................................................
ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880-2 ต่อ 140

ประกาศเมื่อวันที่ :

08-09-2020 11:52:08

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช