ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   703


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำ  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กำหนดออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำเดือน กันยายน  2563  ดังนี้

           วันที่    12    กันยายน   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนต้นหว้า

          วันที่     19    กันยายน   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนนครอาชีวะ

          วันที่     26    กันยายน   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนประตูขาวและชุมชนชุมแสง

จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำสุนัขและแมวของท่านมาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว  ทั้งนี้ขอให้เจ้าของสุนัขและแมว  นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292 

..............................................

ข่าว//ญาดากุล

 

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

20200908154336_sep 092563.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

ประกาศเมื่อวันที่ :

09-09-2020 09:17:18

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช