ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   724


เรื่อง : กำหนดจัดกิจกรรมเวทีชุมชน วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

รายละเอียด :

       

    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ  ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดย กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมเวทีชุมชน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่  11-20 กันยายน 2563 ณ  เวทีชุมชน (ข้างสวนนก)  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  '84    (ทุ่งท่าลาด) 

โดยมีกิจกรรมบนเวที ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปทุกวัน

สำหรับวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563  ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงจาก  ชุมชนหน้าพระธาตุ  ชุมชนหอไตร ชุมชนทุ่งจีน ประธานเครือข่ายชุมชนเขต 3   ชุมชนบ่ออ่าง  ชุมชนนอกไร่-สะพานยาว  ชุมชนชุมแสง  และพร้อมชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  การแข่งขันกินขนมเดือนสิบ

             ทั้งนี้   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จึงขอเชิญประชาชนชมการแสดงของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี 2563  ตามวัน-เวลา ดังกล่าว

            สำหรับการจัดเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จัดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้วัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น  สร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ในวัน เวลาราชการ  โทรศัพท์     075-342880 ต่อ 118

 

ข่าว/แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-09-2020 14:47:13

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช