ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   730


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี    กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี   กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  วันจันทร์  ที่ 28 กันยายน 2563  ตั้งแต่ เวลา 08.00 -15.00 น. ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรม อบรมความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

     จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการฯได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

                                                              ............................................................................

ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

ประกาศเมื่อวันที่ :

22-09-2020 09:50:39

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช