ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   731


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ถึงเดือน เมษายน 2564

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำปี 2563 ถึงเดือน  เมษายน  2564

   ตามที่  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้   สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น

     เนื่องจากประกาศดังกล่าว มีเนื้อหาไม่ครบถ้วน และระยะเวลาที่ขยาย เป็นระยะเวลาที่สั้น ทำให้มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ชำระภาษี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอแก้ไขประกาศเรื่องขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  เพื่อให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และคงไว้สิทธิของผู้ชำระภาษีประจำปี 2563  ดังนี้

1.การแจ้งการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขยายไปจนถึงเดือน  กุมภาพันธ์  2564

2.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขยายไปจนถึงเดือน  เมษายน  2564

3.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี พ.ศ. 2563

          - งวดที่ 1 ชำระภายในเดือน เมษายน  2564

          -งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน พฤษภาคม  2564

          -งวดที่ 3 ชำระภายในเดือน มิถุนายน  2564

โดยชำระได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันเสาร์  09.00 -15.00 น.

           ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์  075-342880 , 075-345540-1  ต่อ 113 

                         ...............................................................................................

 ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

 

 

 

 


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880 , 075-345540-1 ต่อ 113

ประกาศเมื่อวันที่ :

29-09-2020 10:56:06

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช