ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   733


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำ  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กำหนดออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำเดือน ตุลาคม 2563  ดังนี้
          วันที่   2   ตุลาคม   2563 เวลา    14.00 น. – 16.00 น.  ณ ชุมชนประตูขาว
          วันที่   3   ตุลาคม   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนท่าช้างและชุมชนชุมแสง
          วันที่  10  ตุลาคม   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนมุมป้อม

          วันที่  17  ตุลาคม   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนเอื้ออาทรสะพานยาว

          วันที่  24  ตุลาคม   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนบ้านโพธิ์

          วันที่  31  ตุลาคม   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนกอไผ่
 

จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำสุนัขและแมวของท่านมาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว  ทั้งนี้ขอให้เจ้าของสุนัขและแมว  นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292 

 

ข่าว/แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

01-10-2020 11:16:09

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช