ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   735


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครผู้สนใจร่วมส่งกระทงเข้าแข่งขันการประกวดกระทงประเภทสวยงาม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20-30 ตุลาคม 2563

รายละเอียด :

       

ทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครผู้สนใจร่วมส่งกระทงเข้าแข่งขันการประกวดกระทงประเภทสวยงาม    งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20-30 ตุลาคม 2563

      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชโดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครผู้สนใจร่วมส่งกระทงเข้าแข่งขันการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ดังนี้

1. คุณสมบัติของกระทง

1.1 มีองค์ประกอบของกระทงตามประเพณี  ได้แก่  กลีบกระทง  ดอกไม้  ธูปเทียน เครื่องบวงสรวงต่าง ๆ เช่น เส้นผม เล็บ เงิน ฯลฯ

1.2 กระทงต้องลอยน้ำได้  ทั้งนี้วัสดุที่เป็นทุ่นลอยน้ำอาจประกอบสำเร็จติดกับกระทง หรือแยกส่วนไป  ประกอบภายหลังได้

1.3 แสงสว่าง อนุญาตให้ใช้เฉพาะแสงสว่างจากแบตเตอรี่ ตะเกียงหรือเทียนไข เท่านั้น

1.4 รูปทรง เพื่อให้มีรูปทรงถูกต้องตามประเพณีโบราณ ฐานรองรับต้องเป็นทรงกลม ประดับด้วยกลีบดอกบัวโดยรอบที่ฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร (ไม่วัดรวมทุ่นลอยน้ำ)

1.5 ขนาดของกระทง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร (ไม่วัดรวมทุ่นลอยน้ำ)

1.6 การใช้วัสดุกระทงที่ส่งเข้าประกวด ไม่ควรใช้โฟม ถ้าจำเป็นควรใช้วัสดุอื่นประดับตกแต่งปิดไม่ให้เห็นโฟม การประดับตกแต่งควรประดับด้วยดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง หรือวัสดุในท้องถิ่นอื่นๆ โดยคำนึงถึงความละเอียด ประณีต มีรูปทรง สัดส่วน และสีสันเหมาะสมสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุต่างๆ มาประดับตกแต่ง

1.7 การใช้ทุ่นห้ามโผล่ขึ้นพ้นน้ำจะต้องรองรับให้กระทงลอยอยู่ในระดับปริ่มน้ำ

2. การแบ่งกลุ่มประกวดกระทง  

2.1 กลุ่มชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช /หน่วยงานราชการ/สถานศึกษา/เอกชน/ห้างร้าน/อื่นๆ

3. รางวัล แบ่งเป็น 1 กลุ่ม มีดังนี้

3.1 กลุ่มชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช /หน่วยงานราชการ/สถานศึกษา/เอกชน/ห้างร้าน/อื่นๆ

รางวัลที่ 1          เงินสด   10,000 บาท       

รางวัลที่ 2          เงินสด  8,000 บาท          

รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ   2,000 บาท

4. กำหนดการรับสมัคร

               ตั้งแต่วันที่ 20 -30 ตุลาคม 2563 ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ โทร 075 - 342880 - 2 ต่อ 131  , 132 ในวันและเวลาราชการ

5. วัน เวลา และสถานที่ประกวด   

                วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะ ศรีธรรมาโศกราช และตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

6. การลงทะเบียนเข้าประกวด

กระทงที่เข้าประกวดต้องไปรายงานลงทะเบียน ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563  ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00น. ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคตรวจคุณสมบัติ และนำกระทงลงน้ำ กรรมการพิจารณากระทงในน้ำ

 7. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล

           ประกาศผลการประกวดกระทงพร้อมมอบรางวัล ในคืนวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563  ระหว่างเวลา 20.00 น. ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช

หมายเหตุ   แต่ละกลุ่มหากส่งไม่ถึง 3 หน่วยงาน จะไม่จัดการประกวดกระทงประเภทสวยงามจะถือว่าเป็นการโชว์

ทั้งนี้   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันการประกวดกระทงประเภทสวยงาม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563   และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรับใบสมัคร ได้ที่  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร  075-342880-2 ต่อ 131  , 132 ในวันและเวลาราชการ

 

 


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-10-2020 16:03:13

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช