ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
681
10-07-2020 15:46:38
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
680
16-06-2020 10:16:09
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2563
679
16-06-2020 10:15:03
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในวัดต่างๆในเขตเทศบาล
678
12-06-2020 14:08:30
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
677
08-06-2020 10:11:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในตลาดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง)
676
   
675
20-05-2020 15:23:34
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำนวยความสะดวกแก่ประชนในการแจ้งคำร้อง ผ่าน เว็บไซต์ One Stop Service
674
20-05-2020 10:12:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศงดให้บริการ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP ) และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2563
673
24-04-2020 12:59:09
   รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันที่ 22 เมษายน 2563
672
23-04-2020 09:34:42
   รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563

รวมทั้งหมด 531 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 54 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :