ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
738
15-10-2020 16:10:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครเด็กหญิงอายุระหว่าง 7-12 ปี เข้าร่วมประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
737
15-10-2020 16:08:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสาวน้อยนพมาศ ( อายุ 60 ปีขึ้นไป ) งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
736
15-10-2020 16:05:39
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครผู้สนใจร่วมส่งกระทงเข้าแข่งขันการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20-30 ตุลาคม 2563
735
15-10-2020 16:03:13
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครผู้สนใจร่วมส่งกระทงเข้าแข่งขันการประกวดกระทงประเภทสวยงาม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20-30 ตุลาคม 2563
734
05-10-2020 16:10:17
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดลงพื้นที่ ดูดท่อระบายน้ำ ล้างทำความสะอาดถนน ย่านการค้าวิกดาว ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
733
01-10-2020 11:16:09
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2563
732
29-09-2020 12:22:47
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (Science Film Festival) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2563
731
29-09-2020 10:56:06
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ถึงเดือน เมษายน 2564
730
22-09-2020 09:50:39
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
729
21-09-2020 12:17:42
   ผลการประกวด กิจกรรมเวทีชุมชนในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

รวมทั้งหมด 565 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 57 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :