ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
619
13-11-2019 09:34:31
   ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
618
13-11-2019 09:33:09
   ผลการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
617
08-11-2019 14:19:23
   สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนน ผิวพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
616
01-11-2019 15:42:44
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมการประกวดกลองยาว งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2562
615
21-10-2019 09:30:30
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมการประกวดกระทงประเภทสวยงาม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562
614
18-10-2019 11:00:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562
613
18-10-2019 10:20:35
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครเด็กหญิงอายุระหว่าง 7-10 ปี เข้าร่วมประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562
612
18-10-2019 10:19:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562
611
17-10-2019 15:53:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2562
610
11-10-2019 13:09:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รวมทั้งหมด 565 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 57 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :