ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
580
27-08-2019 16:25:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
579
27-08-2019 11:42:34
   ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2562
578
27-08-2019 11:21:33
   ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2562
577
27-08-2019 09:56:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมห้องวัยตุ๊กตา ทุกวันเสาร์ ประจำเดือน กันยายน 2562
576
26-08-2019 15:58:22
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน (แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
575
26-08-2019 15:48:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
574
26-08-2019 10:44:07
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ รูปแบบ “ทำบุญวันสารท เยี่ยมญาติเดือนสิบ ” ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562
573
20-08-2019 15:54:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562
572
14-08-2019 12:45:52
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
571
08-08-2019 14:46:15
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

รวมทั้งหมด 565 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 57 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :