ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
727
17-09-2020 14:30:31
   กิจกรรมเวทีชุมชน วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563
726
16-09-2020 15:58:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแจ้ง ปิดถนน เพื่อปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. คลองห้วย ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
725
16-09-2020 16:29:10
   กำหนดกิจกรรมเวทีชุมชน วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563
724
15-09-2020 14:47:13
    กำหนดจัดกิจกรรมเวทีชุมชน วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
706
09-09-2020 10:03:27
   ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน หรือไปในพื้นที่แออัด
704
08-09-2020 16:41:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563
703
09-09-2020 09:17:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กันยายน 2563
698
02-09-2020 14:19:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – 10 กันยายน 2563
697
08-09-2020 11:52:08
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
696
08-09-2020 15:40:01
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รวมทั้งหมด 565 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 57 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :