ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
695
01-09-2020 14:29:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมการแสดงของชุมชน สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ เวทีชุมชน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
694
27-08-2020 11:25:37
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขยายเวลาจ่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
693
24-08-2020 14:51:06
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมชมขบวนแห่หมฺรับ งานประเพณี บุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563
692
24-08-2020 14:50:28
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย ในวันเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563
691
24-08-2020 13:42:16
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563
690
20-08-2020 11:03:50
   สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนน ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกะโรม
689
19-08-2020 16:11:09
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – 10 กันยายน 2563
688
14-08-2020 11:03:50
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
687
10-08-2020 10:40:26
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งประชาสัมพันธ์มายังผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อทราบ
686
06-08-2020 15:55:34
   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

รวมทั้งหมด 565 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 57 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :