ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
665
31-03-2020 17:44:47
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )
664
31-03-2020 17:42:27
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ กำหนดฉีดสารป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัส covic-19
663
30-03-2020 15:19:11
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดแผนปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 – 4 เมษายน 2563
662
24-03-2020 15:07:55
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งมาตรการป้องกัน และยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 )
661
21-03-2020 15:43:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) และ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
660
21-03-2020 15:39:17
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์จัดทำหน้ากากอนามัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
659
07-03-2020 11:27:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศงดจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร ประจำปี 2563
658
05-03-2020 14:48:16
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มีนาคม 2563
657
27-02-2020 11:22:43
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
656
27-02-2020 10:38:00
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งขั้นตอนจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

รวมทั้งหมด 565 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 57 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :