ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
655
17-02-2020 14:54:21
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
653
11-02-2020 16:45:22
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563
651
03-02-2020 15:30:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนชมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
650
31-01-2020 15:07:30
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
649
31-01-2020 14:59:33
   การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ส.ป.ก
648
29-01-2020 16:08:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน มกราคม 2563
647
29-01-2020 15:58:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 -8 กุมภาพันธ์ 2563
646
29-01-2020 10:25:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ รูปแบบ “มาฆบูชา บุญแห่งรัก” ประจำเดือนมกราคม 2563 ในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563
645
29-01-2020 11:17:36
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
644
27-01-2020 13:48:08
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 565 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 57 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :