ข่าวการเลือกต้ัง  

ฉบับที่
   33


เรื่อง : คู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกัลรัฐธรรมนูญและการเลือกต้ัง ชุดความรุ้การเลือกต้ังท้องถิ่น

รายละเอียด :

       

https://drive.google.com/file/d/1TgTSLiaW_tCRQ0pSSuqmLrdlM5DU1UCx/view?fbclid=IwAR1Pi3Bv9-z5l7i0oq_D_Qt8ImMQCy1ILew3GczDJwXPN7jQg4HhH-ZxJJ8ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2

ประกาศเมื่อวันที่ :

19-06-2020 15:14:37

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช