ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10903


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 85 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

           จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 85 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,710.-บาท(เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ประกาศศศศ.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

25-09-2020 16:49:21

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช