ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10917


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

          จ้างถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 49,650.-บาท(สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ประกาศ.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

29-09-2020 14:02:41

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช