ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10921


เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด :

           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งแนบมาพร้อมนี้

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 64.1.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ประกาศเมื่อวันที่ :

30-09-2020 10:07:57

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช