ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10964


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่งขึ้นไป พร้อมพนักงานขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 และประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

          ตามรายละเอียดแนบ

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่งขึ้นไปพร้อมพนักงานขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้มนโครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ประกาศเมื่อวันที่ :

12-10-2020 10:41:54

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช