ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10965


เรื่อง : ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :

           ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามรายละเอียดร่างประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งแนบมาพร้อมนี้

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ร่างประกาศน้ำยา 17 รายการ_1.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ประกาศเมื่อวันที่ :

12-10-2020 15:53:58

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช