ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10966


เรื่อง : ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาคารและบริการอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :

           ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารและบริการอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดร่างประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งแนบมาพร้อมนี้

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ร่างประกาศจ้างเหมาทำอาหารฯ_1.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ประกาศเมื่อวันที่ :

12-10-2020 15:57:05

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช