ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10967


เรื่อง : ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) จำนวน 29,700 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :

           ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ของเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 29,700 test ตามรายละเอียดร่างประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งแนบมาพร้อมนี้

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ร่างประกาศซื้อน้ำยา 29000 test_1.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ประกาศเมื่อวันที่ :

12-10-2020 15:59:54

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช